ASM - Specialist

Bij de specialisten opleiding van het Athletic Skills Model maak je een duidelijke verdiepingsslag in theorie en praktijk ten opzichte van de Advanced opleiding. In het ASM draait het om veelzijdig bewegen voor jong en oud. Het model is gebaseerd op wetenschappelijke onzderzoeken en brengt meer plezier in het bewegen, meer creativiteit, minder blessures en betere prestaties. Geschikt voor jong en oud, voor breedtesport en topsport.

In de traditionele trainingsleer kennen we 7 trainingsvormen.

  1. Progressieve overload
  2. Supercompensatie
  3. Reversibiliteit
  4. Verminderde meeropbrengst
  5. Individualiteit
  6. Periodisering
  7. Specificiteit

Het ASM biedt nu een 8e trainingsvorm: A-specificiteit, door middel van Adaptieve training, Donorsporten en Multisporten vanuit het ASM.

Er wordt onderscheid gemaakt in 5 transfers of Learning; Transfer of Movement, Transfer of Competence, Transfer of Perception, Transfer of Physical conditioning en Transfer of Concept.

Het ASM-continuum geeft structuur aan deze trainingsvorm en maakt het mogelijk om dit binnen een meerjarenplan weg te zetten. Daardoor buitengewoon interessant voor scholen, sportbonden en sportverenigingen die de kwaliteit van hun opleiding een nieuwe impuls willen geven.